تحقیق در مورد آگوستين

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقیق در مورد آگوستين را مشاهده می نمایید.
تحقیق در مورد آگوستين|39014297|rhd|آگوستين ,تحقیق درباره آکوستین,مکتب آگوستین,آگوسیتن کیست,تحقیق آگوستين ,بررسی آگوستين ,مقاله آگوستين ,پروژه آگوستين ,تحقیق در مورد آگوستين ,دانلود تحقیق آگوستين ,پایان نامه پیرامون آگوستين

مقدمه:
اگوستين درشهر تاگاست (Tagaste) در الجزاير در سال 354 ميلادي به دنيا آمد . مادر او مونيكا مسيحي و پدر او پاتريكيوس مشرك بود . آموزش وي نخست در تاگاست (Tagaste) و آنگاه در مادورا(Madaura) و سپس در كارتاژ ، در فنون ادبي بود . در بحبوحة جواني به كارتاژ رفت و در آنجا به گفتة وي تحت تأثير غرور و شهوت جواني از دين مسيحيت كه مادر وي به او القاء كرده بود بيگانه شد . در هيجده سالگي بر اثر مطالعة رسالة معروف كيكرو به نام موعظه (Hortentius) ، درطلب حقيقت و جستجوي فرزانگي برآمد ولي آن را در مسيحيت نيافت و تورات ، حس حقيقت طلبي وي را ارضا نمي كرد و تعاليم يهودي – مسيحي كه بر طبق آن خداوند عالم را از عدم خلق كرده است ، در نظر اومقبول نيفتاد زيرا خدا را فاعل اعمال شر مي دانست و مسألة شر از جمله مسائلي بود كه فكر وي را بخود مشغول ساخته بود . چگونه خداوند كه خير مطلق است مي تواند فاعل شر در عالم باشد . همين مسألة وجود شر در عالم باعث شد كه دين مانويت را كه طبق آن دو مبدأ خير و شر درعالم وجود دارد ،بپذيرد ، ثنويت ماني چنين تعليم مي داد كه مبدأ خير و نور در عالم از مبدأ شر ، يعني ماده و ظلمت است .
در سال 383 ميلادي ، آگوستين كه معلم ادبيات در شهر كارتاژ بود ، آفريقا را ترك گفت و به شهر رم رفت و سپس سمت استادي كرسي خطابه در ميلان را پذيرفت . در اين زمان ايمان او به مانويت متزلزل گشت ولي تمايل وي به شكاکيت آكادمي ميانه بيشتر از مسيحيت بود . اما مطالعة برخي از «رسائل افلاطوني» با ترجمة لاتيني ويكتور رينوس (Victor rinus) او را بيشتر به تعاليم مسيحيت راغب كرد . تعاليم نو افلاطوني او را از دو حقيقت آگاه ساخت ، نخست آن كه وجود عالم روحاني امكان دارد و در واقع امري متقين است . دوم آنكه وجود شر در عالم با نظرية خلق عالم ،قابل توفيق است : زيرا بنا به تعاليم افلوطين ، شر امري وجودي و متحصل نيست ، بلكه امري عدمي است . قول به عدمي بودن شر به اين معني نيست كه شر وجود ندارد ، بلكه به اين معني است كه شر عدم يكي از كمالات وجودي است . مثلاً كوري شري است طبيعي ولي امري متحصل نيست بلكه عبارت از عدم كمال بينائي است . به همين نحو ، شر اخلاقي عبارت است عدم و نقصان و خطاي اراده است . در عين حال امور عدمي چون جهل و تاريكي ( كه عدم نور است ) ، اموري متحصل نيست كه مخلوق خداوند باشد .


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 24


مطالب دیگر:
🔗ریاضی ششم تقسیم اعداد اعشاری بر عدد اعشاری🔗ریاضی ششم تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی🔗ریاضی ششم جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری🔗ریاضی ششم دبستان موضوع تسهیم به نسبت🔗ریاضی ششم دبستان موضوع مساحت شکل های هندسی🔗ریاضی ششم دبستان موضوع مقایسه و اندازه گیری سطح🔗ریاضی ششم دبستان موضوع جدول تناسب🔗ریاضی ششم دبستان موضوع درصد و ریاضیات مالی🔗ریاضی ششم دبستان موضوع مقدارهای متناسب🔗ریاضی ششم فاصله🔗ریاضی ششم مبحث تقارن و مختصات🔗ریاضی ششم مبحث حجم شکل های هندسی🔗ریاضی ششم مبحث عددهای صحیح🔗ریاضی ششم مبحث محورهای مختصات🔗ریاضی ششم مقایسه زاویه ها🔗ریاضی ششم مقایسه و ساده کردن کسرها🔗ریاضی ششم نمایش اعداد اعشاری🔗ریاضی ششم نمایش تقریبی عددها🔗ریاضی مبحث تابع🔗ریاضی نهم🔗ریاضیات گسسته جلسه هشتم🔗ریاضیات گسسته🔗زبان انگلیسی 2🔗زبان فارسی 2 درس پنجم🔗زبان فارسی 2 درس دوم